Thông Báo
Thông báo đầu năm học 2013-2014

15/7/2013

THÔNG BÁO

Đầu năm học 2013-2014

    Nhà trường xin thông báo thời gian và các công việc để cha mẹ học sinh chuẩn bị cho trẻ đến trường năm học 2013-2014, cụ thể như sau:

1. Từ ngày 22/7/2013 đến 30/7/2013:

- Cha mẹ học sinh liên hệ với văn phòng để mua đồng phục học sinh; áo quần ở lại trưa nếu có nhu cầu (đưa trẻ đi cùng).

- Truy cập vào website của trường (bevandan.vnn.vn) hoặc xem thông báo tại trường để biết danh mục sách, vở, đồ dùng học tập cần mua sắm.

2. Từ ngày 5/8/2013 đến 10/8/2013: Trường tổ chức ôn tập và kiểm tra lại cho các học sinh thiếu điểm 2 môn Toán, Tiếng Việt.

3. Ngày 12/8/2013: Niêm yết danh sách học sinh các lớp.

4. Ngày 12/8/2013 đến 14/8/2013: Học sinh lớp 1 đến làm quen với trường và lớp vào các buổi sáng từ 7giờ 30 đến 9 giờ 00.

5. Ngày 15/8/2013 và 16/8/2013: Học sinh tựu trường  

- Buổi sáng: Khối 1, 2, 5 đến trường từ 8 giờ ->10 giờ 00

- Buổi chiều: Khối 3, 4  đến trường từ 14 giờ -> 16 giờ 00

6. Tối ngày 17 và 18/8/2013: Họp cha mẹ học sinh: 

- 19 giờ 00, ngày 17/8:Họp CMHS lớp 1, 2.

- 19 giờ 00, ngày 18/8:Họp CMHS lớp 3, 4 , 5.

7. Từ ngày 19/8/2013: Học sinh đi học theo thời khóa biểu.

8. Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2013: CMHS nộp các khoản tiền đầu năm học 2013-2014.

9. Từ ngày 3/9/2013: Học sinh bán trú ở lại trưa.

 
                                                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                              NGUYỄN THẾ QUYẾT
 
 

 

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ SÁCH, VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

 

 NĂM HỌC 2013-2014

 

LỚP 1

 

SÁCH GIÁO KHOA

VỞ

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

Tiếng Việt (Tập 1,2)

Toán

Tự nhiên xã hội

Hát nhạc

Tập vẽ

Thủ công

Vở Tập viết ( Tập 1,2)

Vở Bài tập Đạo đức

Vở Bài tập Toán (Tập 1,2)

Vở Bài tập Tiếng Việt (Tập 1,2)

 

- 7 quyển vở 96 trang 

loại 4 dòng kẻ ca rô.

- Bút chì gỗ 2B: 2 cây

- Bút màu sáp: 1 hộp

- Tẩy

- Thước nhựa 20cm

- Giấy màu

- Kéo

- Hồ dán

- Túi vải đựng bút (không dùng

 hộp nhựa, hộp sắt)

- Bộ thực hành Toán – Tiếng 

Việt (chung 1 hộp)

 - Bảng con ( màu đen của 

Thiên Long) 

 

 CÁC QUI ĐỊNH KHÁC

- Giấy bao vở: Bao theo mẫu chung (GVCN mua giúp)

- Sách giáo khoa: Bao ni lông, có nhãn tên và mũi tên chỉ bài.

- Đồng phục đến trường: Mặc đồng phục theo qui định, mang giày hoặc sandal đi học; giày bata và tất trắng khi dự lễ.

- Học sinh bán trú phải mặc trang phục riêng trong giờ ăn và ngủ trưa. 

   

 LỚP 2

 

SÁCH GIÁO KHOA

VỞ

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

Tiếng Việt (Tập 1,2)

Toán

Tự nhiên xã hội

Hát nhạc

Vở Tập vẽ

Vở Tập viết (Tập 1,2)

Vở Bài tập Đạo đức

Vở Bài tập Tự nhiên - Xã hội

Vở Bài tập Toán (Tập 1,2)

Vở Bài tập Tiếng Việt   (Tập 1,2)

 

 

Ghi bài

Chính tả, Luyện từ và câu

Bài tập Toán 

Tập làm văn

Thủ công

Tập vẽ in sẵn trong bộ SGK

Vở Tiếng Việt (học buổi chiều)

Vở Toán (học buổi chiều)

Vở Nháp 

Vở tập vẽ (giấy A4)

 

Bút mực xanh

Bút chì

Màu sáp

Tẩy

Thước kẻ 10cm, 20cm

Bảng con (GVCN mua 

giúp)

Khăn lau bảng

Kéo

Giấy màu

Hồ dán

Bộ đồ dùng học Toán lớp 2

Bìa lót tay

Phấn hoặc bút lông ; 

Bì đựng bài kiểm tra

 

 CÁC QUI ĐỊNH KHÁC

Giấy bao vở: Bao theo mẫu chung (GVCN mua giúp mỗi em 10 tờ)

Bảng tên học sinh: 5 cái.

Sách giáo khoa: Bao ni lông, có nhãn tên và mũi tên chỉ bài.

Đồng phục đến trường: Mặc đồng phục theo qui định, mang giày hoặc sandal đi học; giày bata và tất trắng khi dự lễ, đồng diễn Thể dục, múa tập thể, học Thể dục.

- Học sinh bán trú phải mặc trang phục riêng trong giờ ăn và ngủ trưa.

  

LỚP 3 

 

SÁCH GIÁO KHOA

VỞ

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

          Tiếng Việt (Tập 1,2)

          Toán

          Tự nhiên xã hội

          Âm nhạc

          Thủ công

          Vở Mỹ thuật

          Vở Tập viết (1,2)

          Vở Bài tập Đạo đức

          Vở Bài tập Toán (1,2)

          Vở Bài tập Tiếng Việt (1,2)

      Sách Tiếng Anh 3 của Bộ GD & ĐT

 

          Ghi bài

          Toán (sáng)

          Toán (chiều)

         Tiếng Việt (sáng)

         Tiếng Việt (chiều)

          Tập làm văn

          Thủ công

          Anh văn

          Tin học

          Nháp

          Bút mực xanh

          Bút chì

          Bút màu

          Tẩy

          Thước kẻ

          Bảng con, khăn lau bảng 

          Kéo

          Giấy màu

          Hồ dán

          Bộ đồ dùng học Toán

          Ê-ke

          Compa 

         Bì đựng bài kiểm tra

 

 CÁC QUI ĐỊNH KHÁC

- Giấy bao vở: Bao theo mẫu chung (GVCN mua giúp)

- Sách giáo khoa: Bao ni lông, có nhãn tên và mũi tên chỉ bài.

- Đồng phục đến trường: Mặc đồng phục theo qui định, mang giày hoặc sandal đi học; giày bata và tất trắng khi dự lễ.

- Học sinh bán trú phải mặc trang phục riêng trong giờ ăn và ngủ trưa.

  

 LỚP 4

SÁCH GIÁO KHOA

VỞ

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

  Tiếng Việt (Tập 1,2)

 Toán

Khoa học

Âm nhạc

Lịch sử và Địa lý

Kỹ thuật

Mỹ thuật

Đạo đức

Vở Bài tập Toán (1,2)

Vở Bài tập Tiếng Việt(1,2)

Vở Tập vẽ

Sách Tiếng Anh 4 của

Bộ GD & ĐT

 Ghi bài

Anh văn

Tiếng Việt (sáng) 

Toán (sáng) 

Tập làm văn 

Kỹ thuật 

Nháp 

Toán và Tiếng Việt nhà

Tin học


 

 Bút mực xanh

Bút chì

Bút màu 

Bảng con, khăn lau bảng 

Kéo

Giấy màu

Hồ dán

Bộ Kỹ thuật khâu thêu 

Bộ thước Ê-ke 

Compa 

Phấn

Bì đựng bài kiểm tra

 

CÁC QUI ĐỊNH KHÁC

- Giấy bao vở: Bao theo mẫu chung (GVCN mua giúp)

- Sách giáo khoa: Bao ni lông, có nhãn tên và mũi tên chỉ bài.

- Đồng phục đến trường: Mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ theo qui định, mang giày hoặc sandal đi học; giày bata và tất trắng khi dự lễ.

                                                                                                                                                      

 LỚP 5

 

SÁCH GIÁO KHOA

VỞ

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

          Tiếng Việt (Tập 1,2)

          Toán

          Khoa học

          Âm nhạc

          Lịch sử và Địa lý

 Sách Tiếng Anh 5  của Bộ GD & ĐT

   Kỹ thuât

         Mỹ thuật

         Đạo đức

         Vở Bài tập Toán (1,2)

         Vở Bài tập Tiếng Việt (1,2)

         Vở Tập vẽ

          Ghi bài

        Anh văn

        Tiếng Việt  (sáng)

        Toán  (sáng)

        Tập làm văn

        Kỹ thuật

        Nháp 

        Tin học

 

- Bút mực xanh

- Bút chì

- Bảng con, khăn lau bảng 

- Kéo

- Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật

- Ê-ke,

- Thước 20cm

- Compa

- Phấn 

- 0,5m vải trắng

- Kim khâu, chỉ màu

- Bì đựng bài kiểm tra

 

CÁC QUI ĐỊNH KHÁC

- Giấy bao vở: Bao theo mẫu chung (GVCN mua giúp)

- Sách giáo khoa: Bao ni lông, có nhãn tên và mũi tên chỉ bài.

- Đồng phục đến trường: Mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ theo qui định, mang giày hoặc sandal đi học; giày bata và tất trắng khi dự lễ.

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                  Ngày 15/7/2013

 

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 
                                                                                
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ Bản in Đầu trang Lưu trang Gửi trang Quay lui
Các bài khác.
Kết quả thi Tin học trẻ cấp quận năm học 2017-2018 và Chuẩn bị thi Tin học trẻ cấp Thành phố
Lịch thi Tiếng Anh qua mạng cấp quận - Năm học 2016 - 2017
Lịch thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường năm học 2016-2017
THÔNG BÁO
Thêm tên miền mới
Lịch thi giải toán qua mạng internet cấp quận
Cuộc thi giải Tiếng Anh qua mạng Internet
Thông báo địa chỉ và số phòng thi Tiếng anh IOE khối 3
Thông báo địa chỉ và số phòng thi Tiếng anh IOE khối 5
Thông báo địa chỉ và số phòng thi Tiếng anh IOE khối 4
Tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp trường Năm học 2015-2016
Ngày 5-3-1930, Nguyễn Ái Quốc viết báo cáo "Phong trào Cách mạng Việt Nam" gửi Quốc tế Cộng sản Đông Dương
Sự kiện cần quan tâm
Kết quả thi Tin học trẻ cấp quận năm học 2017-2018 và Chuẩn bị thi Tin học trẻ cấp Thành phố
Kết quả Tin học trẻ cấp trường năm học 2016-2017
Danh sách, thời gian và địa điểm thi giải Tiếng Anh qua mạng cấp quận
Lịch thi Tiếng Anh qua mạng cấp quận - Năm học 2016 - 2017
Chương trình truyền thông chăm sóc mắt học đường tháng 12/2016
Lễ tưởng niệm anh Bế Văn Đàn
Lịch thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường năm học 2016-2017
Tập huấn sơ cấp cứu
Hội thi giáo viên giỏi cấp trường
 
 
 
THỐNG KÊ WEBSITE
Số người đang online: 7
Lượt truy cập: 587319
 
Website liên kết
Liên kết khác
  Copyright © 2005 - 2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN. Thiết kế bởi VinaWise
Địa chỉ: 181/15 Trường Chinh, Thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: +84.0511.3842251